M O T I V A T I O N

HAITI Double Nationalité, Analyse par François Latour


A l’heure actuelle, où plus que jamais les voix s’élèvent pour tenter d’amender la Constitution afin de tenter de trancher sur la question de la double nationalité en ce qui a trait à Haïti, on se rend compte que cette discussion n’est pas née d’hier comme certains pourraient être amenés à le croire. De toutes les discussions et argumentations en place, l’une semble se démarquer du lot, celle de  M. Latour que nous avons ici tenté de retranscrire pour vous. Nous espérons que cette analyse saura vous donner tout comme ce fut le cas pour nous, matière à réflexion. Le changement, est d’abord un état d’espritN’hésitez surtout pas à partager dans la section de commentaires ci-après vos opinions car même si le débat s’étire, il y aura sans aucun doute une décision qui en jaillira un jour ou l’autre.

François Latour, Acteur & Publiciste

Audio: 


VidéoHAITI Double Nationalité

Transcript:

Depi youn ou de mwa, rumeur ap circuler gen yon grand homme d’affaires ayisyen kap viv nan diaspora a ki pral prezantel kom kandida a la prezidans. Gen yon paket pawol anpil kap fet sou nasyonalite musyeu a, certain moun deja ap pale de atik 135 Konstitisyon an i di ke pou prezidan fow pat janm renonse a nasyonalite w. En d’autres termes, yon ayisyen ki blije naturalizel par la force des choses kelke swa merit li, konpetans li, kelke swa sal ta ka fe pou peyi li, bliye sa li pap janm ka prezidan bo isit.

Gen de zaspè nan kesyon an ke m ta renmen souliye. Premierman, m pa etudye droit international ni droit constitutionnel men sam ta vle konprann kom profane, Konstitusyon yon peyi, li gen sans, li gen valeu lè lap aplike nan yon peyi ki gen  plenn souverainte li, yon peyi ki granmoun tèt li. Men depi nou finn voye Jean-Claude Duvalier ale an 86, nou telman fè lobèy, nou bat jouk nou pèdu souverainete a. Haiti, est un pays occupé. Prezidan dominicain an li menm, lale pi lwen, li diw Haiti n’est pas un État. Se li seul ki dil men se pa li menm seul ki pansel. Se pa ou ki lafos, son fos militè etranje ki gen kontrol tout teritwa ou, ann suspann fè kom si nou pa konprann, ann suspann pete tèt nou.

Dezyemman, mesyeu kap bay tout moun mal tèt la m rankontrel lot jou la a peine 10 minut de konvesasyon, li ta pral fè interview ak on radio, mwen menm m te gen lot randevou pam men m pa mande musyeu a sil te naturalize, sil pat naturalize. Leu map poze yon moun kesyon, se kesyon pam mwen poze, m pa poze kesyon moun voyem poze. Ou te renonse ou byen ou pat renonse a nasyonalitew? M pa poze kesyon stupid konsa parce que mwen realiste et j’ai le sens du ridicule. Et je m’explique.

Apre Jean-Claude Duvalier, gen pluzyeu eleksyon ki fèt an Haiti e preske tou sa diferan CEP yo te bezwen pou yo fè eleksyon sa yo : computer, jeep, lajan pou lwe lokal pou buro yo, lajan pou peye personnel buro yo, bulletin, urne ata lank pou elektè tranpe dwèt yo, se lajan etranje ki peye preske tout. E eleksyon ki pral fèt fin ane sa se sou menm rubrik la. Alors, où est la souveraineté dans tout ça? Si se lajan etranje ki pou peye tout bagay pou ou, ou se timoun ki rete a moun, ou pa nan pozisyon pou fè okenn enteresan, atik ceci, atik cela. D’ailleurs, ou pat menm dwe nan fè eleksyon nan kondisyon wap fèl la, c’est une honte nationale. Sou pa ka fè eleksyon avèk pwop mwayen ou, se ke se panko laj ou.

En 1804, mesyeu ki tap tonbe ansanm ak tout cheval yo anba boulèt kanno general Rochanbo epi ki tap leve menm kote an en criant : « en avant, les boulets ne sont que de la poussière » si mesyeu sa yo te ka leve pou yo wè nan ki degre nou tòchonnen sa yo kite a, si yo te ka we se etranje kap ban nou biberon tankou on bebe ki pa janm grandi, yo tap depatcha tout lestomak nou ak kout karabin.

Moun kap pale de atik 135 Konstitusyon an, konstitusyon ke nou viole konbyen fwa a, eske nou janm reflechi pou nou konprann ke lajan sa yo ke etranje ap lonje ba nou chak kou a se lajan tax ke kontribuab peyi sa yo kaske leta i konpri ayisyen diaspora yo ke yo citizen, ke yo poko citizen. Lajan yo vinn jwenn nou tou wi pou bann eleksyon nou yo ka fèt. Nou vle yo voye lajan men nou ta renmen yo toujou kanpe lwen.

Pwovèb la diw, siw renmen djon djon an, fow renmen kotel leve a tou. Sa nap fè la, men ki jan m wèl. Se tankou yon moun ki panche sou nantouray kay li, li di vwazen an vwazen m ta bwè yon bon soup men elas, m pa gen anyen poum fèl. Vwazen al nan mache, leul tounen li bay zanmi an joumou, navè, vèmisèl, seleri, poro, lozèy, viann, bon zo soup, li menm bal 3 mamit chabon plus bwa pen ak alumèt. Epi leu soup pare, kamarad la chita nan lakoul, li bwè soup li ak fanmil nan figu vwazen an epi li dil vwazen ou pa ladan non, soup la se pou moun kay, ou menm ou se etranje. Se sa wi nap remèt la.

Gen pluzyeu medsen diaspora ki citizen e ki retounen lakay yo an Haiti. An nou pran ka yon moun ki resevwa 3 katouch nan laru a, yo kouri avèl lopital fo yo fè prese pou li, urgence lan serye. Men se trouve ke gen deu doktè ki sou plas nan lopital la, yon chirurjyen diaspora ki citizen ak yon dermatolog ki pa janm pati donk ki pa janm renonse a nasyonalitel. Men ce blessé par balles, s’il est encore conscient, s’il veut sauver sa peau, se pa dermatolog la non pou l rele, se chirurjyen ki citizen lan pou l di doc pa kitem mouri. Nou konn suplikasyon sa  yo, pa kitem mouri. E byen, se nan sa nou ye la kounye a. Haiti gen lontan lap bay san, li nan rout pou l trepase, alors mwen menm sam di, peyim mlatilatik m an fou tout atik, kel 135, kel revè 135.

Apa nou gen yon Prezidan ak on Premye minis ki gen lontan yo pa konstitusyonèl anko. Men m ka konprann ni paske vu konplexite situasyon nou, delè 90 jou Konstitusyon preskri a se Jezukri seul ki ta ka relve defi sa.  Toma Dezulme defun kite biennèt li Kingston kote l te gran nèg, gran endustrièl, li vinn ofri tèt li pou wete peyi a nan trou. Yo rejtel. Yo di Dezulme paka met deu mo franse anba tri nan syèk sa, nèg sot paka prezidan. Dezulme vire dol lale, 6 ou 7 an apre li mouri à la Jamaïque, kotel te respekte e venere pou sal fè pou la Jamaïque. Yo bal funeray ofisyèl, la Reine d’Angleterre voye dekorasyon pou li à titre posthume. Yo te rekonèt valeu l.  Nou menm nou pat bezwenl. Chak bon grenn ki prezante poul fè kichoy pou peyi a, yo toujou bal yon defo. Fwa sa, nou pap mache.

Sa nou bezwen, son manager ki ka met lod nan leta.  Nou bezwen on moun seryeu ki gen ase de kredibilite poul rale bon jan envestisman international tou suit.  Nou bezwen yon prezidan ki pap janm bliye ke Haiti, c’est pas Port-au-Prince seulman.  Nou bezwen yon prezidan ki pap vinn ni piye ni separe job bay zanmi ki incapab. Nou bezwen yon prezidan kap vinn refè imaj nou pou yo suspann choute Ayisyen toupatou. Nou bezwen on prezidan kap vinn kase kwi la charité s’il vous plait ki boulonnen nan pla men nou an depi X tan. Nou bezwen yon prezidan ki konn sa rele travay du, suye pou fè lajan . Nou bouke avèk politisyen bann  rara ki toujou ap viv sou do leta. Nou bouke ak menm komik sa yo ki dèyè pouvwa pou yo kontinye fè gagot , bay manti.  Chak moun ou rankontre, li diw monchè m fè kat elektoral mwen wi men sou tout réserve paske m poko wè pèsonn.  Nap gade poun wè.

Se siy ke politisyen sa yo, nou pa vle yo anko. Yo pa konn sak rele douleu sentu yon malere ki chita dèyè yon bwa volan yon tap tap depi maten jouk aswè. Yo pa konn douleu madan sara, fanm nan  faktori kap kokobe  anba lavi chè. Yo pa konn pwoblèm yon profeseu lekol ki pa janm ka fè yon ti ekonomi. Yo  pa konn touman yon peyizan kap mache 7-8 kilomèt pou lal ranmase de kalbas dlo. Yo pa konn  dekourajman yon chomeu ki pa wè anyen a lorizon. Nèg sa yo, an wetan de zou 3 ladan yo, yo pa janm leve ni lo ni lejè, yo pa produktif, yo pa janm util peyi a anyen , yo pa janm travay. Yon seul bagay yo pwop suivan moman an se sikule vye refren malonèt, makout pa ladan, boujwa pa ladan, lame pa ladan, lavalas pa ladan, arab pa ladan, diaspora pa ladan, nou pa konn sa nou vle.

Guy Durosier chante on chante kotel kritike ayisyen a letranje ki pa vle di yo se ayisyen. Durosier di nan chante a yo pito di yo se brezilien. Tout moun bat bravo. Yo pati dèyè ayisyen sa yo, yo joure dèyè yo. Sa dil se ayisyen, yo pati dèyèl menm jan an. Pour faire bonne mesure, yo leve on lagè pou on afè roulem de bò. Henhen li pral roule pèp la. Map esplike nou sa roulem de bò a ye. Leu Prezidan Estime finn konstrui Beladè, li fè Bisantnè, prix manje baissé, lajan ap circule, peup la te telman kontan ak Dumarsais Estimé, yo mete chante yo deyo, yo menm; Dumarsais Estimé, roulem de bò. Ki vle di nou telman renmenw, ou mèt fè saw vle avè nou, ou roule n de bò. Menm jan ak chante Mireille Mathieu a « je t’aime avec ma peau » a la fin chante a, Mireille Mathieu di «tu peux faire de moi, c’que tu voudras, je t’aime.»

Se tout wi. Map di nou on lot bagay,  se diaspora ki kenbe nou ki fè nou ponko koule. Gen 800 000 ayisyen diaspora ki antre chak ane. Si nou mete ke chak ayisyen sa yo depanse selman 100 dola nan peyi a sa fèw preskon milliard de dollar. Lajan transfer preske menm montan an, sa déjà baw 2 milliards de dollars. M pa konte moun kap voyaje ak 3-4 anvlop lajan yo ba yo pote. M pa konte mass lajan kòlèk kòl yo retounen bay leta ayisyen. Rentrée des classes, lajan diaspora. Graduation, lajan diaspora. Fèm kay, lajan diaspora. Maladi, lajan diaspora.  Antèman, lajan diaspora. Gen pluzyeu maison transfè kap livre manje, toujou plen droum provizyon kap rive nan kago, nan batiman. Nou genleu pa okouran!

Diaspora, se bwa ki jouke bannann nan  poul pa kapote. Alors, malgre tout gwo bourad sa yo nou toujou kenbe ke diaspora paka ni deputé atik 91, ni  senatè atik 96, ni prezidan atik 135. Poukisa? Paske blan pretel on bout paspò pou l demelel. Non mezanmi, ce n’est pas juste.  Bob Hope, on gran atis ameriken, l te di on fwa « pour mon pays, je suis prêt à pondre un œuf. » Eh bien mwen menm, si c’est pour le bien d’Haïti,  atik 91, 96 ak 135 Kontistusyon an m ta melanje tout kouleu l’encre pou m rature yo. Ces articles, ils sont en déphasage avec les réalités de notre temps. Ils sont archaïques, poussiéreux et irrémédiablement surannés. Le monde évolue messieurs, les sociétés bougent. Leu Colin Powell te rantre nan lame, nan baz militè kote l te ye a, au début des années soixante, blan ak nèg te dòmi nan dòtwa separe. Il  l’a écrit. Gade jodia kote l te rive: Chef d’état-major inter arme , Secretary of State. Son successeur est également de race noire et c’est une femme. Il fut un temps, les femmes et les noirs ne votaient pas aux États-Unis.

Men, si les États-Unis pat  bouje, ou panse sa ta ka fèt! Si les États-Unis ki yon puisant nasyon à prédominance blanche fon bèl bagay konsa, poukisa yon diaspora paka  prezidan d’Haïti menm sil te citizen. Bon, quel est le problème? Ki pwoblèm ou avèk diaspora a? Ou pè l trayi ou? Ou pèl pa vann sekrè haute-technologie ou? Ou gen lò devlope yon dènye bombe ki pi atomik pase pa ameriken an alors ou pa vle prezidan diaspora vann plan yo avèk CIA! En somme, ou pa fye diaspora a, ou pi à l’aise avec Valdès. Vous autres de la diaspora, à vous de jouer maintenant. Mete nou anfom pou nou pale ak kandida yo paske yap vinn wè nou kan menm.  Anvan yo di quoi que ce soit, pliche paspò ameriken nou devan yo epi mande yo si yo dakò  pou nou al deputé, senatè ak prezidan d’Haiti tankou  tout sitwayen. Fè yo bay pozisyon yo clairement e publiquement. Ensuite, voye petisyon bay  Prezidan Alexandre avèk Premye minis latortue,  il faut que double nationalité a aksepte. Tout peyi fèl. Pa gen lachanm, mande yo pou yo pran dekrè. Si nou pa profite mande kandida yo appui kounya la, nou la pou anpil tan anko. Nou menm kandida yo bò isit, prononcez-vous.  Nou toujou ap pale de justice, korije injustice sa. Nou promèt chanjman, konmanse tout suit.  Nou te batize diaspora dizyèm département, yo menm te gen minis., Ministre des Haitiens vivant à l’étranger.

Nou te di ayisyen vivan à l’étranger kòm leu sa nou te bezwen yo, nou pat fè distinction citizen pa citizen, pitimi ponpon, pitimi pannach, tout se pitimi. M pa konn si se an jwèt nou te batize yo 10e département,  men yo menm yo te pran l très au sérieux. Alors, mon diaspora debake sou nou la, li te toujou konn antre pou l vinn visite peyil ak vye fanmi l men fwa sa, li gen lòt projè. Konn sa nap fè paske mesyeu a poko menm konmanse souke kòl , abit poko menm sifle pou ballon santre, m wè diaspora kanpan plas , lap vale terrain.  M konn sa fè tèt anpil nèg cho men seul bagay, fè afè nou pwòp, bat pou nou gen rezon. Les articles 91, 96 et 135 devraient être modifiés, le débat est crucial.

Victor Hugo parlerait ici de l’éternel dilemme consigne-conscience. Les articles 91, 96, 135 sont des consignes. Par respect pour nos frères et sœurs de la diaspora, par reconnaissance envers ces compatriotes qui soutiennent notre pays à bout de bras, ignorons la consigne, écoutons plutôt la voix de la conscience.

Page d'AccueuilPage d'AccueuilPage d'AccueuilPage d'Accueuil

About these ads

À propos de DiezakBemol.com

“Dièz ak Bemòl” est un blog d’opinions libres que vous pouvez utiliser pour publier vos textes ou faire la promotion d’Haiti en nous envoyant vos photos.

Discussion

Une réflexion sur “HAITI Double Nationalité, Analyse par François Latour

 1. Article 15:
  La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas.
  Je me suis toujours demandé pourquoi? Dire qu’on ne l’admet pas sans donner de raison je trouve que c’est là une faille. Deuxièmement, dans l’
  Article 135:
  Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut:
  a) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité.

  Faudrait peut-être penser à définir ce que l’on entend par haïtien d’origine. Est-ce à dire que c’est un haïtien né de parents haïtiens ou sur le sol même d’Haïti. Parce que je peux bien être né en sol étranger et garder ma nationalité ou la perdre tout simplement parce que mes parents se sont naturalisés avant que j’aie atteint mon âge majeur. Et donc comme le dit François Latour, naturalisé par la force des choses. En d’autres termes, je perds ma nationalité haïtienne pour n’avoir pas eu droit au chapitre en tant que mineur!!! INJUSTE.

  Honnêtement, je ne vois pas en quoi ce serait mauvais d’accorder la binationalité à qui veut l’avoir. Il n’y a pas qu’une clause à l’article 15 mais au moins six. Si vous voulez restreindre la binationalité en ce qui concerne le gouvernement, allez-y. Que tous aient cette double nationalité et que ceux qui visent dans un long terme une carrière dans la politique réfléchissent mais si vous le faites, vous créez une forme de discrimination. ATTENTION!!!

  Avec la mondialisation et la fuite des cerveaux à grande échelle, je veux croire que ce serait beaucoup plus positif pour Haïti d’accepter la double nationalité que de continuer sur cette lancée. S’ouvrir au changement en ce sens, c’est une passe positive à un investissement plus large de la diaspora dans le pays. Qu’en dites-vous?????

  Publié par C M | mars 7, 2012, 1:11  

We Follow you Back

Les plus populaires

Insérez votre courrier électronique pour participer avec nous dans ce projet de vendre une autre image d'Haïti. "Je Participe"

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Joignez-vous à 5  810 followers

%d bloggers like this: