M O T I V A T I O N

Se pa Syans, se Bon Sans


Jean "Big" ROBERT

Apre ou fin li sa, ou ka panse’m fou, men yon lòt ki itilize bon sans ka di nèg sa di kèk bon koze! Poukisa yon boutèy se pa anba i kòmanse plen? Ou menm ki konnen gwo syans, ki save, ki abitye li gwo liv, w’ap chèche non kèk moun ki gentan mouri depi syèk pou site ak yon bann teyori ki pa gen plas yo nan sa m’ap pale la. Pandan w’ap chèche, mwen, m’ap poze yon kèk lòt kesyon: Poukisa yo pa vle òganize sa yo ki anba yo, deja se yo y’ap eksplwate pou yo rive? Konnya, ou kòmanse wè de kisa m’ vle pale wi… Byen! An’n kontinye… Poukisa nèg anba a tou, nou menm, nou pa chèche òganize tèt’an nou tou, eksplwate sa ke nou genyen ki bon ki fè y’ap soti jou’k anwo pou yo vin pran’y anba a nan men nou?

Source: @Timoza Cliquez pour visiter son BLOG

Bagay boutèy sa, menm mwen k’ap ekri la i vle twouble… an’n depoze boutèy la. Sa m’ ta vle konnen, poukisa nou menm, ke vire tounen y’ap eksplwate pa ankouraje tèt’an nou pou nou pa bezwen tann se lòt moun k’ap ban nou? Ou chita, w’ap tann lamàn, w’ap tann viza, w’ap tann rezidans, w’ap tann transfè, w’ap tann yon nèg, w’ap tann yon fanm… E si’w t’èy lekòl, aprann yon bagèy? E si, olye w’ap tann yon moun pase men pran’w, ou leve kanpe ou chèche pou tèt’òw? Pou valè bagèy pozitif ki genyen, m’ pa kwè se sèlman negatif yo ou ka fè non ou menm ki panse lè’m di leve kanpe a, se kidnapin, zenglenndo, vòlò… m voye’w fè! Wi, m’ konnen pa gen ase lekòl pwofesyonèl, pa genyen sesi, pa genyen sela… m’ konnen sa deja, men e sa yo ki la yo? Poukisa ou pa eseye menm gade wè sa yo ka ofri’w? Gade pa boule je! Chita ap tann woulib, poukisa ou pa kòmanse mache?

Moun ki gen mayòt la nan men yo ap di peyi a bezwen moun ki pou envèsti… ou panse lè moun sa yo vini, se moun ki pa te fè 2 jou kay Koyo a se moun sa l’ap mete nan travay la? E lè yo vin envèsti a, ou panse se kote sal sa yo nou refize netwaye a y’ap vle rete? Ou pa wè lè yo pran yon ti moso kote, yo fè’y sanble yon paradi modèn epi yo di Ayisyen pa pwoche? Wi, m’ap pale de Labadee menm… An nou kite sa! M’ap sonje Brezil te vin bat nou nan stad Pòtoprens la, poukisa yo pa te rete dòmi an Ayiti se Sen Domeng yo t’èy dòmi menm? Se plas ki pa te genyen nan otèl nou yo? M’ pa kwè non, m plis panse se paske yo konnen nou toujou ap goumen ak pwòp frè nou: si se pa politik, se kidnapin, se paske sila milat lòt la nwa, si se pa paske sila ap mache nan legliz sesi, lòt la se nan bal… sa’k pou te di nou pa t’aprèy vide boulèt sou yo tou? Ou panse si nou toujou rete nan kraze brize sa, y’ap vin mete konpayi pakèt kòb yo la? Ou pa pran swen de sa ou genyen epi ou anvi yo vin mete bagay nèf? AHHH se konsa pil fatra’w me wotè epi w’ap tann touris vin vizite? Wi, leta pa fè travay’èy, e ou, ou fè kinòw? Oh, bon w’ap lage bout mamit nan lari a, sachè fatra’w nan men’w ou lage’y kote’w vle epi w’ap di ou inosan? Nan yon lari tout moun ap pase ou kanpe ou pise, madanm nan ranje wòb’èy dèyè yon machin pou li grennen pise… Plas pou moun fè lapwomnad, tout sal… Tout kote istorik pou moun ta k’èy vizite tounen lòjman pou moun fou ak moun k’ap dòmi nan lari! Zansèt nou yo te bati yon bann fò, nou te ka netwaye yo wi pou moun vizite olye se latrin nou fè yo tounen… Ou pa wè lè yon moun pwòp, i mèt lèd, i atire moun sou li? Wi, gen lòt bèl kote, m’ konnen chaje… e kan kote ki sal yo pi plis la?

Kontinye voye timoun yo lekòl mezanmi. Edikasyon se kle ki ka ouvri anpil pòt! Kontinye kiltive sa nou genyen lakay nou ki bon. Eksplwate sa ki pozitif nan kilti nou. Sispann gade lòt sou aparans, sispann meprize, diskrimine, maltrete pwòp frè nou… An’n leve pye nou pou nou soti nan twou yo di nou ye a. Leve, fè pou tèt’òw… pa tann yo fè pou ou, gade pito sa ou ka fè. Nèg w’ap tann ki pou vin fè pou ou a, ka se yon lòt l’ap tann tou. An nou kite negatif yo tonbe pou nou avanse.

Si lè ou fin li tèks sa, ou kapte sèlman ke m’ pale kon nèg Okap, konnen konsyans ou poko touche. Reli’y ankò, w’ap wè ke m’ fenk sòt di’w sispann diskrimine pou nou avanse! E, fè’m konfyans, si nou koupe chenn negatif yo k’ap rale nou fè fon an, m’ panse n’ap ka naje pou’n soti!

Ayiti pou lavi!

Source: @Timoza Cliquer pour visiter Son Blog

“Dièz ak Bemòl” est un blog d’opinions libres que vous pouvez utiliser pour publier vos textes ou faire la promotion d’Haiti en nous envoyant vos photos. Autorisation de publication obtenue de Jean “Big” ROBERT   Visitez son Blog Copyright © 2012. All Rights Reserved

About these ads

À propos de DiezakBemol.com

“Dièz ak Bemòl” est un blog d’opinions libres que vous pouvez utiliser pour publier vos textes ou faire la promotion d’Haiti en nous envoyant vos photos.

Discussion

2 réflexions sur “Se pa Syans, se Bon Sans

  1. Mwen renmen kosepsyon tèks sa anpil epi senserite moun ki ekril lan ! Se vre si nou vle chanje eta nou, lavi nou, se pa rete lage kòw sou zòt poul vin fè pou nou, se kòmanse fè premye pa avèk sa nou genyen an, konsa zòt ap pi fasil vin edew.

    Publié par gag | février 27, 2012, 9:40  
  2. mwen dako, fe menm jan ak mwen, chak fwa m fini bwe yon sache dlo ou souse yon suret mwen pran po a mwen mete l nan valiz mwen epi lem rive mwen jete l nan poubel lakay mwen pa nan lari a mezanmi. an nou komanse sa ki pi piti a, epi na we ayiti ap pwop.

    Publié par wiledya | février 26, 2012, 8:54  

We Follow you Back

Les plus populaires

Insérez votre courrier électronique pour participer avec nous dans ce projet de vendre une autre image d'Haïti. "Je Participe"

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Joignez-vous à 5  810 followers

%d bloggers like this: